January 19

Հաշվետվություն

Մայրենի

Մենք մայրենիից սովորել ենք շատ տարբեր հեքիաթներ։ Ես շատ եմ սիրում <<Մկների ժողովը>> հեքիաթը։ Մենք ամեն օր սովորում ենք։ Ես ունեմ շատ գրառումներ։ Սեղմեք այստեղ,որպեսզի տեսնեք։

Մաթեմատիկա

Մենք մաթեմատիկայից սովորել ենք տարբեր խնդիրներ։ Մենք սովորել ենք մաթեմատիկայից սյունակաձև գումարում և հանում։ Մենք նաև սովորել ենք գումարում, հանում, բազմապատկում, բաժանում և պարագիծ։ Մենք խաղացել ենք մաթեմատիկական խաղեր։

English Report

My name is Ariana.

 I am eight years old.

I can write read in English.

I can translate from English into Armenian and vice versa.

I can count from one to one million.

I can make words and sentences plural.

I know professions, names of clothes and colours.

I can tell about me, my family and my friends.

Մարմնակրթություն

Մենք այս տարի հեծանիվ ենք վարում և լողում ենք։ Մենք նաև գնում ենք Մայր դպրոց։Այնտեղ մարզվում ենք։ Մենք նաև խաղեր ենք խաղում։

Տեխնոլոգիա

Մենք նկարել ենք մատիտներով և գուաշով։ Մենք նկարել ենք փայտի վրա և պատրաստել ենք խաղալիքներ։ Մենք նաև նկարել ենք թղթերի վրա տարբեր նկարներ։ Մենք նաև պատրաստել ենք էջանիշ։


Posted January 19, 2022 by arianaharutyunyan in category Հաշվետվություն

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*